บทความ

ฉลองเปิดโครงการ “วารีโอ สุวรรณภูมิ” อย่างเป็นทางการ 5 มีค. 2560
10 กันยายน 2560

เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ฉลองเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว วารีโอ สุวรรณภูมิ อย่างเป็นทางการ ด้วยการนิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ที่เป็นที่นับถือและศรัทธาของคนไทยร่วมแจกผ้ายันต์อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่ วารีโอ สุวรรณภูมิตั้งใจมอบให้