บ้านเดี่ยว
บ้านเดี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ เน้นโปร่งโล่ง กว้างกว่า
ยืดหยุ่นกว่า ลงตัวกว่ากับทุกไลฟสไตล์
บ้านใหม่สไตล์โมเดิร์นรูปตัว L สดชื่นกับสวนส่วนตัว
ลงตัวที่สุด กับนวัตกรรมธรรมชาติ